Velkommen

Login | Registrér for at få en brugerkonto

Velkommen til min hjemmeside

Hjemmesiden omhandler min og min mands slægter - Nielsen, Schultz, Faber Steffensen og Andersen - samt familier uden for slægten med rødder i Rinds Herred.

Min fars slægt stammer hovedsagelig fra Lynderup, Ulbjerg, Låstrup og Skals sogne i Rinds herred.
På min mors side befinder vi os i forhold til min morfars slægt dels i Hejls og Vejstrup sogne, dels i Nørholm sogn og Sverige (mit navn er af svensk oprindelse). Min mormors slægt stammer fra Fyn.
Min mands slægt på min svigerfars side indeholder bl.a. slægtsnavne som Faber, Staal, Flindt, Anchersen, Curtz, Kjærulf, Mørch og på min svigermors side befinder vi os nord for Limfjorden i bl.a. Kettrup, Skæve, Hjortdal, Kollerup, Klim og Hjardemål sogne.

Jeg er født i Nørre Rind, Lynderup sogn, og her var der i min barndom 2 skoler, den lille skole, som havde til huse i missionshuset, og så den store skole. Min skolegang begyndte i den lille skole, fortsatte i den store skole, og da de 2 skoler blev nedlagt, fortsatte jeg i Ulbjerg Centralskole. Min skolegang blev afsluttet i Skals Realskole.

I Ulbjerg Centralskole var vi 32 elever i klassen. Dengang jeg gik i skole, havde jeg ikke så meget styr på familierelationer, som jeg har nu. Dengang vidste jeg, at jeg gik i klasse med min fars kusines søn, og jeg vidste, at der var to hold fætter/kusiner, hvem der ellers havde fælles relationer, kendte jeg ikke noget til. Flere gange, når jeg har siddet og bladret i kirkebøgerne for Ulbjerg og Lynderup sogne, har jeg tænkt, at det kunne være sjovt at se, om der var flere i klassen, som var i familie med hinanden.
Det er og har været virkelig spændende at undersøge familierelationerne for os 32 klassekammerater. Jeg er blevet overrasket over, at jeg og langt de fleste af mine klassekammerater har én eller flere i klassen, som vi har fælles familierelation til, når vi kommer blot et par generationer tilbage i tiden, samt at stort set alle af mine klassekammerater kan indeholdes i mit slægtstræ ved at udbygge de i min fars slægt indgiftede personers slægt. Dette har givet mig et billede af, hvordan de enkelte familier igennem tiden har giftet sig ind i hinandens slægter. Jeg forsøger dog at afgrænse udbygningen af de indgiftede slægter til, at de nævnte personer skal have en tilknytning til Rinds herred. Min og min mands slægt udbygges fuldt ud.

Rinds herred dækker over sognene: Fjelsø, Gedsted, Hersom, Hvam, Hvilsom, Klejtrup, Lynderup, Låstrup, Roum, Simested, Skals, Svingelbjerg, Testrup, Ulbjerg, Vester Bjerregrav, Vester Tostrup, Vesterbølle, Østerbølle og Ålestrup.

Denne hjemmesiden er under udarbejdelse. Min anden database med slægtsoplysninger er ikke offentlig tilgængelig.
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til oplysningerne på dette websted.
Du må også meget gerne fremsende oplysninger, som kan udbygge de enkelte slægtsgrene. Jeg ser gerne, at der medsendes kildeangivelse på oplysningerne.

Det er tilladt at skrive oplysninger af fra denne hjemmeside men husk, at du selv er ansvarlig for at efterprøve oplysningernes ægthed.

Når nutiden skal forklares, tages fortiden i brug. Døm derfor ikke fortiden med nutidens øjne, men se fortiden i den samfundsmæssige kontekst, den tidsmæssigt hører hjemme i.

Jeg vil ønske Dig en god dag og god fornøjelse med at søge rundt i databasen.
Bentha Steffensen

Kontakt

email imageHvis du har spørgsmål eller kommentarer til oplysningerne på denne hjemmeside, så kontakt os venligst . Vi glæder os til at høre fra dig.