Billeder


Match 1 til 50 fra 71     » Se Galleri    » Lysbilledshow

    1 2 Næste»

 #   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
1
Caroline Madvig, født Jürgensen
Caroline Madvig, født Jürgensen
Kilde: Det kongelige Bibliotek 
 
2
Caroline Madvig, født Jürgensen
Caroline Madvig, født Jürgensen
Kilde: Det kongelige Bibliotek 
 
3
Caroline Madvig, født Jürgensen
Caroline Madvig, født Jürgensen
Københavns Stadsarkiv
Begravelsesprotokoller 
 
4
Christian Steen
Christian Steen
(6.10.1786 - 25.4.1861) var født i Taars i Vendsyssel, søn af husmand og tømmermester Christen Christensen og Kirsten Margrethe Nilsdatter.
– Han kom til København 1807 og fik læreplads hos Arentzen & Hartiers på Børsen. Da de tre år efter gik fallit, overtog han boden og åbnede samtidig forretning i byen, et privilegium man havde som stadeholder på Børsen.
– Ved siden af boghandelen oparbejdede han et betydeligt forlag og udsendte allerede som 24-årig et stort tobindsværk om Napoleon, J.Kr. Høst: "De franskes Kejser Napoleons Levned" 1 - 2 (1810 - 14) i et efter den tids forhold stort oplag. Han udgav tidsskriftet "Et Oppositionsblad, Litteraturen, Politiet og Teatret helliget" og en serie med danske og udenlandske klassikere redigeret af Tivolis grundlægger Georg Carstensen (22 bind, 1832 - 36) og stærkt kritiseret af J.L. Heiberg i "Flyvende Post" 1836. For kritikken lagde Steen sag an mod Heiberg, som dog blev frikendt. 1817 havde Steen en kontrovers med kollegaen Salomon Soldin.
– Steen udgav bl.a. Meir Goldschmidt og Carit Etlar og han var foregangsmand på billed- og børnebogsområdet, især dog af oversættelser fra tysk med tyske illustrationer, spændende fra hårrejsende indianer- og røverhistorier til idylliske familiescener.
Geografiske og topografiske kort gav han sig også i kast med, nogle af de første danske, som snart fortrængte de udenlandske fra markedet. Desuden større illustrerede håndbogsværker: "Herbarium oeconomicum" og "Herbarium pharmaceuticum" – ‘hvortil kobberpladerne blev stukne under hans eget tilsyn, trykte på hans egne presser og håndkolorerede af hans egne folk’. Endvidere grafiske kunstblade efter ny og gammel kunst.
– Ved siden af forretningen engagerede han sig i branchens forhold: Var medstifter af Boghandlerforeningen og dens formand i flere perioder og gav ideen til det skandinaviske boghandlermøde 1856.
– Gift 12.8.1810 i København med Hansine Christiana Margrethe Ussing (1.3.1784 - 2.4.1865) datter af kancelliråd ved Inkvisitions-Kommissionen Niels Ussing (1739-86) og Margrethe Kirstine Anchersen (1752-1816). (Dolleris I + Tryde). 
 
5
Degneboligen i Gunderup
Degneboligen i Gunderup
 
 
6
Edward Allen Larsen
Edward Allen Larsen
 
 
7
Edward Allen Larsen og Inga Margaret Anker Larsen, født Schultz
Edward Allen Larsen og Inga Margaret Anker Larsen, født Schultz
 
 
8
Eline Petrine Schultz
Eline Petrine Schultz
 
 
9
Elisabeth Agathe Helene Jensine Madvig, født Bierring
Elisabeth Agathe Helene Jensine Madvig, født Bierring
Kilde: Det kongelige Bibliotek 
 
10
Elisabeth Agathe Helene Jensine Madvig, født Bierring
Elisabeth Agathe Helene Jensine Madvig, født Bierring
Kilde: Det kongelige Bibliotek 
 
11
Elisabeth Agathe Helene Jensine Madvig, født Bierring
Elisabeth Agathe Helene Jensine Madvig, født Bierring
Københavns Stadsarkiv
Begravelsesprotokoller 
 
12
Erik Christian Schultz
Erik Christian Schultz
Astrid Jensen fra Turup har købt tomatplanter hos Brødrene Schultz. I baggrunden holder Eriks gyldengule Volvo 210 fra 1964. Erik kalder den for "Volle", og den har kørt over en million kilometer. Foto: Søren Plovgaard 
 
13
Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.
 
 
14
Eugene Alvin Gnuse
Eugene Alvin Gnuse
 
 
15
Familiebillede - 27. juli 1947, Grønnevej 10, Glamsbjerg
Familiebillede - 27. juli 1947, Grønnevej 10, Glamsbjerg
Billedet er taget i forbindelse med Morfars, Peter Hansen Schultz's, 75 års fødselsdag 27. juli 1947. 
 
16
Familiebillede - 27. juli 1947, Grønnevej 10, Glamsbjerg
Familiebillede - 27. juli 1947, Grønnevej 10, Glamsbjerg
Billedet er taget i forbindelse med Morfars, Peter Hansen Schultz's, 75 års fødselsdag 27. juli 1947. 
 
17
Familiebillede - 27. juli 1947, Grønnevej 10, Glamsbjerg
Familiebillede - 27. juli 1947, Grønnevej 10, Glamsbjerg
Billedet er taget i forbindelse med Morfars, Peter Hansen Schultz's, 75 års fødselsdag 27. juli 1947. 
 
18
Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.
 
 
19
Georg Wilhelm Svendsen
Georg Wilhelm Svendsen
Teksten under billedet:
Georg Wilhelm Svendsen (1792-1861). Møntmester i København 1831-61. Han arbejdede blandt andet i Berlin i flere år, før han i 1824 blev tilknyttet Mønten i København, hvor han 1825-35 var fuldmægtig. I perioden 1830-47 foretog han flere studierejser blandt andet til Altona, Bruxelles, Hamborg, Kongsberg, Schwerin, Stockholm og til forskellige steder i Sydtyskland. Den kgl. Mønt- og Medaillesamling, Nationalmuseet.  
 
20
Gerda Bech født Stisen
Gerda Bech født Stisen
 
 
21
Hans Christian Frederik Steen
Hans Christian Frederik Steen
(28.11.1819 - 3.1.1871) søn af Christian Steen, lærling, medhjælper og en dygtig forlægger og støtte for sin far. Han videreførte firmaet og udviklede forlaget med ‘æsthetiske og lexikale Værker og Landkort’ og engagerede sig som sin far i branchens forhold, bl.a. 1859 - 69 som kasserer for De danske Boghandleres Hjælpekasse, som medlem af Afregningsudvalget m.m.
Uden for branchen var han premierløjtnant i Borgerbevæbningen, men desværre var hans helbred ikke stærkt. Hans syn svækkedes, han blev efterhånden helt blind og døde under store lidelser. – Gift 19.7.1851 med Laura Sønderberg (2.4.1831 - okt.1916) datter af havneskriver, kammerråd Hartvig Georg Sønderberg og Beate Lucie Lohmann. Hun fortsatte forretningen efter sin mands død med C. Dampe som prokurist, senere med sin søn Christian Steen (14.5.1856 - 1927). (Dolleris I + Tryde).
 
 
22
Hans Nielsen Schultz og Agnes Kirstine Katrine Friis
Hans Nielsen Schultz og Agnes Kirstine Katrine Friis
 
 
23
Hans Peter Anchersen
Hans Peter Anchersen
Som universitetsprofessor var J.P. Anchersen også bogcensor. Her ses hans imprimatur i Joh. Hübners Korte Spørgsmaal af den Politiske Historie Tredie Deel etc fra 1747.  
 
24
Inga Margaret Anker Larsen, født Schultz
Inga Margaret Anker Larsen, født Schultz
 
 
25
Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.
 
 
26
Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.
 
 
27
Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.
 
 
28
Johan Nicolai Madvig
Johan Nicolai Madvig
Kilde: Det kongelige Bibliotek 
 
29
Johan Nicolai Madvig
Johan Nicolai Madvig
Kilde: Det kongelige Bibliotek 
 
30
Johan Nicolaj Agathon Madvig
Johan Nicolaj Agathon Madvig
Københavns Stadsarkiv
Begravelsesprotokoller 
 
31
Johan Nicolaj Madvig
Johan Nicolaj Madvig
Københavns Stadsarkiv
Begravelsesprotokoller 
 
32
Johan Nikolai Agathon Madvig
Johan Nikolai Agathon Madvig
Kilde: Det kongelige Bibliotek 
 
33
Johan Nikolaj Agathon Madvig
Johan Nikolaj Agathon Madvig
Kilde: Wikipedia, den frie encyklopædi 
 
34
Jordemoderboligen i Erslev
Jordemoderboligen i Erslev
Kilde: Museummors.dk
https://museummors.dk/media/2102/sundhedsygdom-18-21-sygestue.pdf 
 
35
Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.
 
 
36
Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.
 
 
37
Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.
 
 
38
Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.
 
 
39
Kay Johan Schultz
Kay Johan Schultz
Offentliggjort i Ugeposten Gribskov den 13-03-2018 
 
40
Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.
 
 
41
Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.
 
 
42
Laue Nissen Schultz
Laue Nissen Schultz
 
 
43
Laue Nissen Schultz
Laue Nissen Schultz
 
 
44
Maria Kirstine Schultz
Maria Kirstine Schultz
 
 
45
Marie Eleonore Faber
Marie Eleonore Faber
Københavns Stadsarkiv
Begravelsesprotokoller 
 
46
Marie Kirstine Saaby
Marie Kirstine Saaby
 
 
47
Mogens Serena Samer
Mogens Serena Samer
Mindeord over Mogens Samer.
Direktør Henrik Birch, SK Forsyning A/S, og tidligere bestyrelsesformand og borgmester i Korsør, Flemming Erichsen, skriver mindeord om Mogens Samer:
Kort får nytår fik vi den triste meddelelse, at Mogens Samer var sovet stille ind kort før jul.
Mogens Samer beskæftigede sig med forsyningerne i Korsør i mere end 30 år, og han var administrerende direktør for Korsør Forsyning A/S frem til, at han i 2005 valgte at stoppe og nyde sit otium.
Men også i pensionisttilværelsen havde forsyningen en stor plads i hans hjerte, og vi havde glæde af hans selskab med jævne mellemrum. Vi har mistet en rigtig god ven og tidligere kollega.
I den tid Samer beskæftigede sig med forsyning, tog udviklingen fart. Han stod blandt andet i spidsen for den store udbygning af fjernvarmeforsyningen i Korsør fra 1970’erne og frem. Samer var på mange måder forud for sin tid, og i 2001 blev forsyningerne i Korsør omdannet til en selskabsbaseret forsyningskoncern. Det var vigtigt for ham, at forsyningerne blev udskilt fra kommunen, så der kunne fokuseres 100 procent på at drive forsyning og servicere kunderne.
Vi vil særligt huske Samer for hans varme hjerte. Det var vigtigt for Mogens, at forsyningen var et godt sted at arbejde, og hvor der var plads til alle.
I denne svære tid går vore tanker til Lise, deres børn, børnebørn og oldebarn.
Æret være Mogens Samers minde.  
 
48
Mormor og Morfar
Mormor og Morfar
Karen Marie Andersen og Peter Hansen Schultz 
 
49
Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.
 
 
50
Niels Frederik Finnemann Schulz
Niels Frederik Finnemann Schulz
Udvandrerdatabasen 
 

    1 2 Næste»