Notater


Match 151 til 200 fra 6,124

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 123» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
151 Aage Christian Andersen, født 10 August 1922 i Hærup, Klejtrup Sogn, Rinds Herred, hjemmedøbt 13 August 1922 af Sognepræsten. Fremstillet i Klejtrup Kirke den 12 November 1922.

Faddere: Moderen bar Barnet, Ungpige Margrethe Kirstine Christensen, Hærup, Gmd. Paul Hedemand, Hærup, Ungkarl Karl Jørgen Andersen, Parcell. Villum Petersen, Roum. 
Andersen, Aage Christian (I1999)
 
152 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I2573)
 
153 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I2018)
 
154 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F564
 
155 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I2505)
 
156 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I2686)
 
157 Aage Philip, født 13. Juli 1888.
Forældre: Grosserer Oscar Philip og Hustru Olga, født Ruben, 21 Aar gl., Gothersgade 109. 
Philip, Aage (I5698)
 
158 Aage Richard Jensen, født 1 Marts 1917 i Æbeltoft, døbt 28 Maj 1917 i Kirken af Kapellan Westhausen.
Faddere: Landmand Jens Jensen, Thirstrup, Husholderske Cathrine Andreasen, Fisker Chr. Johansens Hustru, alle af Æbeltoft, Barnets Fader. 
Jensen, Aage Richard (I3257)
 
159 Aar 1757 Dom: Qvasimodog. d. 17. April Maren Christensdatter - Christen Jensen Baches og Dorothe Clausdtrs af Heilschou.
For Svagheds Skyld hiemme døbt d. 9. April.
Faddere: Else Clausdaatter af Lund, dets Moster, bar det. Kirsten Nielsdtr. af Heilschou, Christen P?, Poul Borup, ?ng Jens Kiær, alle af Heilschou. 
Christensdatter, Maren (I4231)
 
160 Aar 1762 D: 2. p. Epiph. (= 17. januar) begravet Christen Jensen Bakke af Heilschou, 45 Aar üngere? 3 Maaneder gl. Jensen Bach, Christen (I4256)
 
161 Aar 1774, Den 10de Junij, Dom: 3 p Trin: døbt udi Kirken Ogi Jensens Søn af Bygum kaldet Jens, som blev baaren af Kirsten Nielsdaatter ibidem. Vidnerne vare Christopher ...sen og Birte Nielsdaatter ibidem, Christen Jensen af Guldager og Peder Andersen af Nørager. Moderen holdt sin Kirkegang d. 17de Julij, Dom: 7 p Trin: Ogisen, Jens (I6019)
 
162 Aar 1783 den 16tende Søndag efter Trinitatiis blev udij Hospitals Kirken Henrich Grønberg Brochmand confirmeret, efter forudgiven Tilladelse af Sognepræsten for Eltang og Wilstrup Meenigheder Hr Flensburg. Konfirmations Acten forrettede den værende Hospitalspræst N. W. Jürgensen Brochmann, Henric Wilhelmsen (I1189)
 
163 Aar 1795 d. 25. Jan. begravet Jens Jakobsens Hustrue af Bøstrup, 65 Aar gl. Clausdatter, Dorette (I4257)
 
164 Aar 1798 Sognepræsten Hr. Stephan Heegaard begravet d. 3 December, 72 Aar og 6 Maaneder gammel. Heegaard, Stephan Christiansen (I1401)
 
165 Aar 1798 Sognepræstens Hr. Stephan Heegaards Ægtefælle Sophia Faber begravet d. 1 Martz, 63 Aar og 1 Maaned gammel. Faber, Sophie Poulsdatter (I1337)
 
166 Aar 1802 den 26de Februarii bleve Hr. Chresten Lange Mørch, SognePræst til Fersløvdahl og Wolsted Menigheder i Wiborg Stift og Jomfr: Maren Brochmann copulerede af Hr. Dr. Kofod; Brudgommens Forlover var Præsten J. Teilmann og Brudens, Rung Secretair ved Toldkamret Familie F343
 
167 Aar 1804 Januarii d. 9 Mandag Enken Mad: Anne Margrete Anchersen 74 Aar gl: fra gl: Strand No. 13 og 14, til Frue Kirkegaard paa Søndre Side ved ??? Broch, Anna Margreta Rasmusdatter (I3074)
 
168 Aar 1810 15 Oct. bapt. Hans Jørgen Gottschalck, en Søn af Capellan Hr. Johan Christian Ortmann, og Moder Marie Mule, fød Gottschalck. Testes: .... Ortmann, Hans Jørgen Gottschalck (I3034)
 
169 Aar 1811 11 Sept. bapt. Cecilia, en Datter af Capellan Hr. Johan Christian Ortmann, og Moder Marie Mule, født Gottschalck. Testes: .... Ortmann, Cicilia (I3035)
 
170 Aar 1847 - indført som nr. 1 i kirkebogen for år 1847 - Enkemand Hans Henrik Haak [ingen alder anført] Aar gammel, Jordbruger i Thorup Strand.
Sophie Eleonore Faber, 42 Aar, ugift, boende hos Gaardeier F: P: Christensen i Lund.

Forlovere: Gaardeier F: T: Faber i Skræm Sogn og Handelsmand L. Chr. Holm i Thorup Strand.
Tillysning begyndt d. 17de Marts.

Vielsen fandt aldrig sted, selvom der var blevet lyst for dem, hvorfor vides ikke. 
Familie F874
 
171 Aaret 1775 den 18de Maii Niels Basses Hustru af Taarup, 66 Aar gl. begraven Bruun, Kirsten (I1188)
 
172 Aaret 1785 den 24de Octob. Hr. Niels Basse af Taarup, 74 Aar gl. begraven Basse, Niels Pedersen (I1186)
 
173 Aasa Philip, født 19 April 1892, København, Østerbrogade 1,1. Sal, døbt 7. Mai 1909 i Garnisons Kirke af Nielsen.
Forældre: Grosserer Oscar Philip og Olga f. Ruben, 25 Aar.
Anm.: Navngivet (d. 12/5-1903 if. Brev fra Overretssagfører Ludv. Simonsen). 
Philip, Aasa (I5701)
 
174 Aase Nyholm Mikkelsen, født 18 August 1923 i Stationsbyen, Hjerm Sogn og Herred, døbt 9 September 1923 i Hjerm Vestre Kirke af Sognepræsten.
Faddere: Barnets Forældre, Telefonarbejder Martin Sørensen og Hustru Ane Marie f. Nyholm af Skern. 
Mikkelsen, Aase Nyholm (I3252)
 
175 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I1018)
 
176 Abelone Christensen, død 30 Juli 1894 i Uldbjerg By og Sogn, Rinds Herred, begravet 5 August 1894 på Uldbjerg Kirkegaard og Sogn, Rinds Herred af Sognepræsten.
Afdøde Gaardmand Christen Nielsens Enke i Uldbjerg, født i Bystrup, Gedsted Sogn af Forældrene Gaardmand Christen Nielsen Dalsgaard og Hustru Gjertrud Lauritsdatter af Bystrup. Sidste fælles Bopæl Uldbjerg. 78 Aar gammel.
Skifteretsattest 2 August 1894. Ligsynsattest 2 August 1894. 
Christensdatter (Dalsgaard), Abelone (I4720)
 
177 Ada Marie Frederiksen f. Monrad, død 2. December 1915 i Odensegade 25, 2., begravet 7. December 1915 på Lyngby Kirkegaard af Lundsgaard.
Enke efter Professor N. C. Frederiksen, Odensegade 25. Datter af Biskop Ditlev Gatthard Monrad og Hustru Emilie Nathalie Lÿtthans. Født 19de April 1841 i Kjøbenhavn. 74 aar gl. 
Monrad, Ada Marie (I5574)
 
178 Adjunct ved Nyekiøbinge lærde Skole Niels Hansen, 28 Aar.
Jomfrue Nicoline Biering af Taaderup Præstegaard, 23 Aar.

Forlovere: Kammerraad Frederiksen, Fuglsang, Agent Bentzen, Stubbekiøbing.
Vielse den 13 Maii 1842. 
Familie F1424
 
179 Adolf Børge Pedersen, f. 12. Juli 1921 i Vor Frelsers Sogn, Vejle. Søn af Bødkersvend Axel Valdemar Pedersen og Hustru Josephine Kathrine Charlotte Andersen. Ungkarl og Arbejdsmand af Trædballe, Skibet Sogn.
Lilly Hedegaard Nielsen, f. 2. Februar 1925 i Sct. Nicolai Sogn, Vejle. Datter af Snedker Jens Peter Hedegaard Nielsen og Hustru Edith Karen Marie Kvist Sørensen. Pige af Grejsdal, Hover Sogn.

Vidner ved vielsen: Brudgommens Moder og Arbejdsmand Charles Jensen, Uhrhøj.
Vielse 18. December 1943 i Hover Kirke og Sogn ved Pastor K. M. Knudsen. 
Familie F282
 
180 Adolf Cornelius, født 3. Septbr. 1869, uægte født, døbt 6. Marts 1870 i Oslo, Grønland kirke. Ikke hjemmedøbt.
Forældre: Pige Ingeborg Olsen og Handelsmand Christian Nielsen, Smalgangen No. 12.

Rubrik i kirkebogen:
Ved uægte Børn af hvem Opgaven er skeet, enten Barnemoderen, eller hvilket bekjendt og troværdigt Medlem af Menigheden: Grønland Kirke – har fået 6 uægte Børn med samme Fader.

Bemærkning: Ifølge Byrets ? af 3/12-70 er Farens Navn: ?, gift, Christian Gjelstrup.

SAO, Grønland prestekontor Kirkebøker, SAO/A-10848/F/Fa/L0004Ministerialbok nr. 4, 1869-1880, s. 55 - https://media.digitalarkivet.no/view/5787/57

En teori omkring efternavnet Nielsen:
Christian Gjelstrup/Gielstrup er barnefader til 7 børn, som alle er født uden for ægteskab. Børnene har samme moder. Ved 4 af børnene hedder han Christian Nielsen. Det er nærliggende at tro, at Christian Gjelstrup har valgt Nielsen som efternavn, da hans far hedder Niels Peter Gielstrup, og Nielsen derfor er dannet af faderens fornavn Niels med tilføjelsen -sen (patronym). 
Christiansen, Adolf Cornelius (I3130)
 
181 Adolph Frederik Petersen, død 23. August 1933 på De Gamles Hjems Sygeafdeling, Esbjerg, begravet 27. August 1933 på Gl. Kirkegård, Esbjerg af Pastor Ivertsen.
Fhv. Hovmester, gift med Ane Marie Nørgaard, Finsensgade 25. Født 7. Oktober 1854 i Sverrig. Søn af Mastemager i Marinen Poul Petersen og H.(hustru) Cecilia Nielsen. 78 Aar gl. 
Petersen, Adolph Frederik (I4899)
 
182 Adolph Frederik Werner Thomsen, død 1. Januar 1958 i København, Rigshospitalet, begravet 5. Januar 1958, Bispebjerg Krem., store Sal, af Knud Pedersen.
Født 25. Juli 1878 i Frue Sogn, Aalborg. Søn af Skomagermester Andreas Marinus Thomsen og Hustru Anna Cecilie Faber. Enkemand efter Anna Jørgine Karoline Christensen. Tapetserermester. Guldbergsgade 57, 4. 
Thomsen, Adolph Frederik Werner (I3192)
 
183 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I2669)
 
184 Adoptivbarn Thompson, Harold Floyd (I2750)
 
185 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F47
 
186 Af folketællingen i hhv. 1906 og 1911 fremgår det, at Jens Christian Jensen er separeret. Han er fattiglem og bor på Fattiggården i Randers. Han står opført som tømrer. Jensen, Jens Christian (I5354)
 
187 Afdøde i 1864, Dødsdag 12. Dec., Begravelsesdag 20. Dec. Enken Anne Cathrine Schultz, født Iversen, i Simmersted, ægte datter af Gaardmand Christen Iversen og Ellen Christens Sammesteds. – Gift den 6. Juli 1816 med Ungkarl Knud Christensen Schultz fra Grønninghoved, Veistrup Sogn, hvilket Ægteskab blev velsignet med 7 Børn, nemlig 4 Sønner og 3 Døttre, hvoraf kun 2 Sønner og 1 Datter efterleve. Den 7de Juni 1852 døde hendes Ægtemand. I Aaret 1848 afstode det bedagede Ægtepar deres Gaard i Simmersted til Sønnen Christian Knudsen Schultz. Hun var kun 2 Dage syg og opnaaede en Alder af 74 Aar 2 Md. 18 Dg. Iversen, Anna Cathrina (I1751)
 
188 Afdøde i Aaret 1870, død 5. Aug, begravet 10. Aug. Gaardmand Christian Knudsen Schultz i Simmersted, en Søn af daværende Gaardmand Knud Christensen Schultz og Hustru Anna, født Christensdatter Sammesteds, hvor han blev født den 14. April 1817. I Aaret 1848 overtog han Gaarden, og 4 Aar derefter døde hans Fader. Den 7de Juli 1853 indtraadte han i Ægteskab med Pigen Ellen Jensen Sørensen, en Datter af Gmdmd. Bendix Jensen Sørensen og Hustru Maren, født Hansen i Rougstrup, Moltrup Sogn. Deres Ægteskab velsignedes med 3 Børn, nemlig 1 Søn og 2 Døttre, som tilligemed Moderen efterleve. Han forkortede sit Liv med drikfældighed og led i længere Tid af stor Mavesvækkelse. Han efterlader et ..... Huus. Alder 53 Aar 3 Mdr. 22 Dage. Schultz, Christian Knudsen (I1752)
 
189 Afdøde.dk
Hjertelig tak
for den store deltagelse ved vor mor
Gudrun Dybdal Sigvardsens
bisættelse
Tak for alle de smukke blomster, samt en særlig tak
til hendes venner og familie for hvad de var for hende
Lene, Lars, Hanne og Kirsten
 
Hansen, Gudrun Dybdal (I321)
 
190 Afdøde.dk
Inger Ruth Thomsen
Dødsdag: 20. december 2010
Vist på Roskilde Avis den 5. januar 2011  
Jensen, Ruth Inger (I3204)
 
191 Afdøde.dk
Min kære hustru,
vor elskede mor, svigermor,
mormor, farmor og oldemor
Anelisa Dybdal Hansen
* 22. februar 1923
er stille sovet ind
Gedsted, den 24. december 2013
Tak for alt
Kristian
Børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn
Begravelsen finder sted fra Gedsted Kirke
torsdag den 2. januar kl. 13.00 
Jensen, Anelisa (I300)
 
192 Afdøde.dk
Vi har mistet vor kære mor, svigermor,
bedstemor og oldemor
Else Marie Hansen
"Bedste"
* 24. oktober 1935
Gedsted, den 28. januar 2016
Jytte, Anette, Eva og Nils
Børnebørn og oldebørn
Begravelsen finder sted fra Gedsted Kirke
onsdag den 3. februar kl. 13.00 
Juhl, Else Marie (I335)
 
193 Afdøde.dk
Vores kærlige og omsorgsfulde mor,
svigermor, bedstemor og oldemor
Gudrun Dybdal Sigvardsen
* 30. april 1920
er efter kort tids sygdom stille sovet ind
Gedsted, den 16. juli 2011
På familiens vegne
Lene, Lars, Hanne og Kirsten
Bisættelsen finder sted fra Gedsted Kirke
tirsdag den 26. juli kl. 14.30 
Hansen, Gudrun Dybdal (I321)
 
194 Afdøde: Johanne K. Salling Alder: 84 år, 11 måneder og 12 dage
Født den: 1886-07-15 Fødested: Knudstrup
Død den: 1971-06-27 Dødssted: Fjeldsø
Titel: Afd.: Kirkegård
Vis stenen ID: 461

Afdøde: Chr. Christensen Salling Alder: 70 år, 6 måneder og 2 dage
Født den: 1879-03-11 Fødested: Ulbjerg
Død den: 1949-09-13 Dødssted: Fjeldsø
Titel: Afd.: Kirkegård
Vis stenen ID: 460 
Christensen Salling, Christen (I4740)
 
195 Afg. Madam Sophie Hedevig Jessen født Muhle, død den 4de April 1831 af Vattersot, begravet den 7de April 1831. - Til Assist. Kgdn. i E. Gravsted paa Linien Litr. C. No. 113.
Enke efter Kniplingshandler Jens Jessen, fra Springgaden No. 28. 70 Aar gl. 
Mule, Sophia Hedewig Johannesdatter (I2975)
 
196 Afg. Otto Christopher Bierring, død den 14de Junii 1825 af Gigt, begravet den 18de Junii 1825.
Fuldmægtig, fra Amagertorv No. 45. – 61 Aar.
Til Assist. Kgdn i Madm: Bierrings E? Gravsted paa Monument ..?.. Inter... No. 6.  
Biering, Otto Christopher (I1577)
 
197 Afg: Margrethe Christine Ussing, født Ankersen, død den 19de Jan: 1816, begravet den 24de Jan. 1816.
Frue Cancellieraadinde, boende i Pilestrædet No 85. - 63 Aar.
Til H: G: K: Søndre Kgd: her i Staden. Bestilt af ? Hr. Møller.
Død af Brystsvaghed. 
Anchersen, Margrethe Kirstine (I3076)
 
198 Afgangsliste, Hadbjerg sogn: Hans Pedersen, 76 Aar, Huusmand, flyttet til Randers Hospital fra Hadbjerg den 20. August 1853. Pedersen, Hans (I5288)
 
199 Aftægtsmand paa Gamst Mark - 71 Aar gammel. Sørensen, Frands (I1451)
 
200 Agnes Faber, f. Christensen, død den 5 Marts 1877, begravet den 10 Marts 1877. [Hun er døbt Anne Mikkelsdatter (Moskou)]
Enke efter Proprietair Faber, i Huset hos hendes Svigersøn Proprietair Thygesen til Fastruplund. - 88 Aar gl. 
Mikkelsdatter Moskou, Anne (I3160)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 123» Næste»