Notater


Match 6,051 til 6,100 fra 6,124

      «Forrige «1 ... 118 119 120 121 122 123 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
6051 Vielse 9. Mai 1889 Thomas Andresen Schultz, Gaardmand og Ungkarl paa Frørup Mark, Nordskovgaard, ægtef. Søn af Gaardmand Jørgen Jørgensen Schultz , Sammesteds, og Hstr. Anne Catharine, f. From, født den 6. September, døbt den 15. Oktober 1865, confirmeret og ad … admitteret i Christiansfeld Palmesøndag d. 10. April 1881, med Pigen
Karen Hansen Bruhn i Hjerndrup, ægtef. Datter af Inds. Og Træskomager Christen Hansen, Sammesteds, og Anne Magdalene f. Bruhn, født den 28. September, døbt den 23. October 1864, confirmeret og ad … admitteret i Hjerndrup Kirke Søndag Judica d. 30. Marts 1879.
….. Stepping d. 9. Mai 1889 … …. Chr. Nissen.
Vidner: Jes? Bram af Frøruproi og Morten Møller af Frøruproi.
Vielse i Kirken strax efter K….. 
Familie F665
 
6052 Vielse onsdag den 23. oktober 1839 i kirken.
I anmærkningerne står der: I Huset paa Bandzt efter Bevilling af 16de October af Hr Pastor Jessen i Thorslunde. 
Familie F835
 
6053 Viet d. 16de September 1836. Huuscopulation med Kongebrev af 12te Sept. 1836. Familie F861
 
6054 Viet i Kirken den 19 Juli 1851 ifølge Kgl. Bevilling af 24de Juni 1851. Familie F862
 
6055 Viet Onsdagen den 11te August 1813 i Huuset. Familie F864
 
6056 Viggo Morell Jørgensen, født 24 April 1923 i Hobro, Morellgade, døbt 17 Juni 1923 i Kirken af Pastor emeritus Bloch, Mariager.
Faddere: Moderen bærer Barnet, Thora Nyborg, Vejrhøj, Brorstrup Sogn, Fabrikant Harald Jørgensen, Hobro, Forvalter Harald Frederik Nyborg, Vejrhøj, Brorstrup Sogn.  
Jørgensen, Viggo Morell (I2719)
 
6057 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F753
 
6058 Viggo Nielsen, født 31 Marts 1896 på Laastrup Mark og Sogn, Rinds Herred, døbt 14 Maj 1896 i Kirken af Provst Laueberg.
I Henhold til Navnebevis fra By- og Herredsfogeden i Hobro af 26 Juni 1905 er familienavnet Svoldgaard.
Forældre: Husmand Jens Nielsen paa Laastrup Mark og Hustru Mette Marie Hansine Nørgaard, 39 Aar. Ægteviede i Laastrup Kirke 23 Maj 1879. - Moderen indledet 17 Maj 1896.
Fadder: Frøken Anna Margrethe Kjeldsen fra Lynderupgaard, Pige Caroline Nielsen, Ungkarl Tonni Jensen, Gaardmand Peder Nielsen, Husmand Christen Andersen, alle af Laastrup. 
Nielsen Svoldgaard, Viggo (I5742)
 
6059 Vilhelm Thorbjørn Thorbjørnsen, død 25. marts 1962 på Kommunehospitalet i København, bisat 29. marts 1962 fra Mariebjerg krematorium af Ole Christiansen; ligbrænding 30. marts 1962. Urnen nedsat på Taarbæk kgd.
Underdirektør, sep. fra Ilona Constance Keresztesi, viet 31.7.1920 i Hellerup kirke. Søn af sognepræst Jens Christian Sofus Karsten Thorbjørnsen og hstr. Margarita Kirstine Hansen. Bernstoffsvej 242, Gjentofte. Født 15. december 1889 i Vindum sogn, Viborg amt. 
Thorbjørnsen, Vilhelm Thorbjørn (I5488)
 
6060 Vilhelm Thorbjørn Thorbjørnsen, født 15 December 1889, døbt d. 12 Februar 1890 i Brandstrup Kapel.
Forældre: Sognepræst Jens Christian Sofus Karsten Thorbjørnsen og Hustru Margarita Kirstine f. Hansen, 30 Aar, Brandstrup. Moderen indledet 18/1-1890.
Faddere: Fru Provstinde Hansen, Spenstrup, Fru Thorbjørnsen, Hobro, Provst Hansen, Spenstrup, Overlærer Thorbjørnsen, Hobro, Pastor Jensen, Bjerring. 
Thorbjørnsen, Vilhelm Thorbjørn (I5488)
 
6061 Vilhelmine Christine Christensen, født 1 Octbr. 1861, uægtefødt, døbt d. 3 Aug. 1862 i Kirken.
Faddere: Arbm. Pallesens Hstr. og Guldsmedsvend Andersen, Arbm. Niels Staferiis?.  
Christensen, Vilhelmine Christine (I1027)
 
6062 Vilhelmine Christine Nielsen, født Christensen, død 18 Februar 1904 i Aalborg, Budolfi Sogn, begravet 24 Februar 1904 paa Aalborg Almenkirkegaard af Pastor Schiøler.
Gift med Hospitalslem, fhv. Skrædder Svend Nielsen, Aalborg Hospital. Datter af ugifte Anna Dorthea Maria Enghausen og Rebslagersvend Christen Lund. Født i Aalborg Budolfi Sogn 13 Maj 1832.
Dødsaarsag: Bronchopneumonia. 
Christensdatter, Wilhelmine Christine (I975)
 
6063 Vilhelmine Christine Nielsen, født Christensen, død 27. september 1951 i Aalborg Domsogn, Stiftshospitalet, begravet 1. oktober 1951 paa Aalborg Almenkirkegaard af Pastor Edv. Pedersen.
Enke, aldersrentemodtager, Stiftshospitalet. Enke efter aldersrentenyder, skrædder Oscar Nielsen.
Datter af sadelmagersvend Vilhelm Christensen og Ane født Christensen. S. f. bopæl: Tiendeladen 10. Født 1. oktober 1861 i Aalborg, Vor Frue Sogn. 89 aar gl. 
Christensen, Vilhelmine Christine (I1027)
 
6064 Vilhelmine Elisabeth Dagmar Ammitsbøll f. Faber, død 26 Juni 1946 på Alderdomshjemmet, Trinitatis, Fredericia, begravet 1 Juli 1946 på Nordre Kirkegaard, Fredericia af resid. Kapellan Holger Petersen.
Bopæl: Torvegade 6. Gift med Ingeniør Johannes Nicolaj Ammitsbøll. Datter af Stationsforstander Niels Julius Ernst Faber og Hustru Elisa Gylding, er født 27/7-1871 i Skanderborg. 74 Aar.
Dødsårsag: Hjerneblødning.
Fredericia Skifteret 26/6-1946. 
Faber, Vilhelmine Elisabeth Dagmar (I5646)
 
6065 Vilhelmine Elisabeth Dagmar Faber, født 27de Juli 1871, døbt 10de September 1871 i Kirken.
Forældre: Lieutenant, Jernbaneassistent Niels Ernst Laurits Julius Faber og Hustru Elisa Margrethe Gylding.
Faddere: Fru Gylding, Fru Varncke af Pinneberg, ? Gylding og ? Faber. 
Faber, Vilhelmine Elisabeth Dagmar (I5646)
 
6066 Villadsine Christiansen gift Christensen, død 6. Marts 1915 i Laastrup By og Sogn, Rinds Herred, begravet 9. Marts 1915 på Laastrup Kirkegaard, Laastrup Sogn, Rinds Herred af Pastor Poulsen.
Aftægtskone af Laastrup By og Sogn, Rinds Herred, født i Højslev Sogn, Fjends Herred den 11. December 1844 som Datter af Indsidder Christian Pedersen og Hustru Bodil Marie Villadsdatter af Højslev. Afdøde var Enke efter Husmand Peder Christensen af Laastrup, død 2. Oktober 1906. Sidste fælles Bopæl: Laastrup.
Dødsattest af 6/3-1915. Skifteretsattest af 8/3-1915. 
Christiansen, Villadsine (I5823)
 
6067 Villadsine Christiansen, født 11 Decbr. 1844, døbt i Kirken 25 Decbr. 1844.
Forældre: Indsidder Christian Pedersen og Hustru Boddil Maril Villadsdatter i Høislev. - Konen i Kirke Septuagesima (=).
Faddere: Ungpigerne Marie Pedersdatter og Helle Nielsdatter, Begge af Høislev, Ungkarl Jens Christensen af Holskou og Grdmændene Lars Laursen og Laust Pedersen, Alle af Høislev. 
Christiansen, Villadsine (I5823)
 
6068 Villum Pedersen, død den 1. November 1939 i Møldrupbro, Roum Sogn, Rinds Herred, Viborg Amt, begravet den 7. November 1939 paa Roum Sogns Kirkegaard, Rinds Herred af Sognepræst Johannesen.
Gift, tidligere Gaardmand, Rentenyder af Møldrup, Roum Sogn, Rinds Herred, Viborg Amt. Født i Skals Sogn den 4. Februar 1868. Søn af Gaardmand Anders Pedersen og Hustru Kirsten Christensdatter, Skals Sogn. Afdødes Ægtefælle: Petrine Sørensen, der efterlever ham. Sidste fælles Bopæl: Møldrup. 
Pedersen, Villum (I1821)
 
6069 Villy Henriksen Lauring, født 15 Marts 1931 i Søvang, Hjerm Sogn og Herred, Ringkøbing Amt, døbt 24 Marts 1931 i Hjemmet af Sognepræst Steffensen. Fremstillet i Østre Kirke d. 28 Juni 1931.
Faddere: Landmand Karl Pedersen og Hustru Mette Marie, Hjerm, Moderen, Faderen. 
Lauring, Villy Henriksen (I2666)
 
6070 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I2697)
 
6071 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F566
 
6072 Visti Nielsen Bek, født 21 Juni 1886, Hjemmedøbt 26 Juli 1886, i Kirke 22 August 1886.
Forældre: Bertel Andersen Bek med Hustru, Jordemoder Thomasine Rønning af Bystrup. Moderen 32 Aar. Moderens Kirkegang 1 August 1886.
Faddere: Pigerne Nikoline Rønning af Ans og Mette Marie Nielsen af Glerup Mølle, Faderen, Grdmd. Visti Nielsen af Stoholm og Forvalter Peter Rønning af Viborg. 
Bek, Visti Nielsen (I639)
 
6073 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F791
 
6074 Vognmand af Ulbjerg by og sogn Bech, Aage (I646)
 
6075 Volmer Johannes Mørk Hansen, født d. 23de Juli 1856, døbt d. 31te Aug. 1856 i Kgl. (Lundtoft Herred), ægtefødt Søn af Sognepræst Mourits Mørk Hansen og Hustru Charlotte Dorthea Frederikke Gotholdine Mørk Hansen født Levinsen i Felsted, 31 Aar gl.
Faddere: Pastor Henrik Roth af Varnæs, Jomfru Eline Iversen af Felsted, Ungkarl Cand. pharm. Hans Nicolai Levinsen fra Graastæns Apothek. 
Hansen, Volmer Johannes Mørk (I5630)
 
6076 Volstrup sogns kirkebog:
Søren Urban Pape, død 30te April 1898 i Aalborg, Vor Frue Pastorat, begravet 6te Maj 1898 paa Volstrup Kirkegaard, Volstrup Sogn, Dronninglund Herred af Eriksen, Sognepræst til Volstrup-Hørby.
Partikulier, tidligere Gaardejer, sidste faste Opholdssted: Aalborg, Frederiksgade 8, Stuen, født i Gjemsing Sogn, Hjerm Herred. Søn af Johan Frederich Pape og Hustru Ane Sørensen, Gjemsing. - Den afdøde var Enkemand; hans afdøde Hustru: Konradine Muhle, født Ortmann; sidste Opholdssted: Bødkerhus, Hørby. 
Pape, Søren Urban (I3047)
 
6077 Vor Frelsers sogns kirkebog 1793-1813:
1799 d. 12 Julii, Hr. Otto Christopher Biering Kiøbmand og Enkemand og Jomfr. Anne Sophie Faber, cop: i Huset. 
Familie F817
 
6078 Vor Frelsers sogns kirkebog 1798–1813:
1799 d 12te July i Huset. …?...
Enkemand, Fuldmægtig Otto Christopher Bjering og Jomfrue Ane Sophie Faber.
Forloverne vare: For ham: Bogholder Mathias Herfort i Amaliægaden No. 71 P. For hende: Grosserer Niels Christensen i Strandgaden No. (intet nummer opgivet), hvis skriftlige Caution var af 6te July.
Enkemandens …?..... . Ægteskabsbevilling af 7de Juny af …?.... Søskendebørn.

 
Familie F817
 
6079 Vor Frue sogns kirkebog:
Peter Wogensen Gielstrup, død 30te Juli 1838, begravet Onsdagen den 8de August 1838.
Handelsbetient fra Frederiksberg Bredgade No. 18. - 21 Aar. - Død af Brystkrampe.

Frederiksberg sogns kirkebog:
Peter Waagensen Gielstrup, født i Kbhvn, død 31te Juli 1838, begravet 8de August 1838 paa Vor Frue Kirkes Assistens Kirkegaard.
Handelscomptorist af Kbhvn. Død paa Frdberg. - 21 Aar. - Død af Brystkrampe. 
Gielstrup, Peter Waagensen (I3114)
 
6080 Vor kære mor
Ella Graulund Jensen
er stille sovet ind
Skive, den 31. december 2008
Hanne, Ole og Peter
Bisættelsen finder sted fra Vor Frue Kirke
tirsdag den 6. januar kl. 11.30
Højtideligheden slutter ved kirken. 
Graulund, Ella (I312)
 
6081 Vor kære mor, svigermor, bedstemor og oldemor
Manny Tollestrup Jensen
* 7. december 1941
er pludselig taget fra os
Søkbæk, den 21. februar 2014
På familiens vegne
Kirsten, Birger, Elly, Elin og Dorte
Begravelsen finder sted fra Ullits Kirke
fredag den 28. februar kl. 13.00 
Jensen, Manny Tollestrup (I307)
 
6082 Vor kære onkel
Kristian Stisen
* 20. oktober 1925
er stille sovet ind
Skals, den 26. februar 2011
På familiens vegne
Bodil, Niels og Per
Begravelsen finder sted fredag den 4. marts
kl. 13.00 fra Lynderup Kirke 
Stisen, Christian (I254)
 
6083 Vort Sogns Historie i 100 Aar (udgivet 1952) – side 115
MOGENSEN, JØRGEN, HENRY, Gdr., Nr. Rind, Skals, er født i Laastrup 25.10.1914. Forældre: Gdr. Chr. Mogensen, Laastrup, Hustru Ane Jensine. Bedsteforældre: FF Jørgen Mogensen, Nr. Rind. FM Kirsten.
Jørgen Henry Mogensen er gift med Agnes Metha Nielsen , født i Skringstrup 3.1.1919. Forældre: Husmd. Jens Nielsen, Almind, Hustru Kirstine.
I Jørgen Mogensens Ægteskab er der 7 Børn: Tage 27.11.1938, Tove 21.12.1939, Bente 19.7.1942, Jens Erik 3.1.1944, Kristian 13.3.1946, Anne 23.11.1947, Kirstine 1.12.1950 i Lynderup.
Mogensen havde først en Ejendom i Møldrup, som han solgte 1941 og købte derefter Ejendommen her i Lynderup. Bygningerne var ældre, men dem har Mogensen ombygget og restaureret. Arealet er 23 Tdr. Ld., deraf 8 Tdr. Ld., Eng. Jorden er Sandmuld og merglet 1938. Besætningen bestaar af 5 Køer, 5 Ungkreaturer, 14 Svin, 2 Søer, 20 Høns og 2 Heste. Ejendommen drives som alm. Landbrugsejendom med faste Sædskifter, og Gaarden ligger midt mellem Nr. Rind By og Laastrup Mejeri. 
Familie F1068
 
6084 Vort Sogns Historie i 100 Aar (udgivet 1952) – side 86
MOGENSEN, CHRISTIAN, Gdr., Kristiansminde, Nr. Rind, Skals, er født i Laastrup Sogn 27.9.1881. Forældre: Gdr. Jørgen Mogensen, Nr. Rind, Hustru Kirsten. Bedsteforældre: FF Gdr. Mogens Thomsen, Nr. Rind. FM Ane Marie. MF Gdr. Svend Pedersen, Laastrup. MM Ane.
Chr. Mogensen er gift med Ane Jensine Nielsen, født i Vorde 13.12.1890. Forældre: Peder Nielsen, Vorde, Hustru Nielsine.
I Chr. Mogensens Ægteskab er der 13 Børn: Kirstine 8.12.1910, Signe 15.8.1913, Henry 25.10.1914, Thomas 29.10.1915, Alfred 12.12.1916, Olav 1.3.1918, Anna 6.6.1919, Dagmar 4.9.1921, Emma 18.4.1923, Jens Kristian 30.9.1924, Elisabeth 4.7.1926, Marie 13.3.1927, Signe 30.4.1929, Thorvald 30.3.1930, alle i Laastrup.
Chr. Mogensen har bygget Gaarden her i 1910 paa en Parcel fra Fødegaarden. Areal 32 Tdr. Land. Besætningen bestaar af 2 Heste, 10 Køer, 10 Ungkreaturer, 16 Svin og 50 Høns. Mogensen har merglet hele Marken og drænet 5 Tdr. Land, anlagt Have og plantet. Mogensen har indsat Malkemaskine og Redskaber, og alt hvad der findes her har Mogensen selv fremskaffet. Besætningen er sort dansk Malkerace.
 
Familie F228
 
6085 Vort Sogns Historie i 100 Aar (udgivet 1952) – side 97
THULSTRUP KRESTEN KRISTENSEN, Boelsmand, Nr. Rinds Mark, Skals, er født i Sognet 26.9.1898. Forældre: Niels Thulstrup, Nr. Rinds Mark, Hustru Maren. Bedsteforældre: FF Kresten Nielsen, Nr. Rinds Mk. FM Maren. MF Jens Pedersen, Nr. Rind, Lynderup. MM Karen.
Kresten Thulstrup er gift med Jensine Laustsen, født i Ørslevkloster 11.7.1901. Forældre: Fisker Gregers Laustsen, Virksund, Hustru Else.
I Kresten Thulstrups Ægteskab er der 4 Børn: Marie 4.2.1921, Magda 18.11.1924, Agnete 27.11.1927, Betty 1.9.1932, alle i Laastrup.
Thulstrup har overtaget Gaarden 1922 efter sine Forældre. Stuehuset er opført ca. 1880, Laden 1911 og Kostalden 1929. Arealet 21 Tdr. Land Mark og Eng. Besætningen er paa 16 Kreaturer, 10 Svin, 100 Høns og 2 Heste. Her er inst. El. Lys og Kraft. Thulstrup har bygget Kostald, indlagt Vand fra eget Værk, som drives ved El-Kraft. Thulstrup har i mange Aar kørt Mælk til Laastrup Mejeri.  
Familie F37
 
6086 Værum sogn - ops 36
Afgangsliste - Mette Jørgensdatter, afgik 3 Mai 1846, 21 Aar gl. Tyende hos Gaardmand Michel Sørrensen i Wærum i 2de Aar til 1ste Nov: 1842 og senere? formedelst Svaghed givet sig i Skrædderlære. Afejst til Staannum [Kristrup sogn].
Anmærkning: Meget skikkelig Opførsel.

Værum sogn - ops 16
Tilgangsliste - Mette Jørgensdatter, ankom d. 17de Jan: 1847, 21 3/4 Aar. Hjemme hos Moderen Maren Jensdatter. Ankommen fra Christrup med Skudsmaal fra Hr. Pastor Worm ibid under 5te Jan: 1847.
Anmærkning: Hun er født i Wærum 16de April 1825 og vaccineret 10 Juli 1826. Hun kom tilbage til Sognet i besvangret Tilstand.

Værum sogn - ops 37
Afgangsliste - Mette Jørgensdatter, afgik d: 1ste Mai 1847, 22 Aar. Hjemme hos Moderen Maren Jensdatter i Wærum siden 17de Jan: d:a: [dette år]. Afrejst til Randers.
Anmærkning: Upaaanket Opførsel.

Værum sogn - ops 6
Tilgangsliste - Mette Jørgensdatter, ankom 6te novbr: 1851, 26 Aar. Hjem til Faderen Jørgen Kudsk i Værum. Ankommen fra Randers med Skudsmaal fra Provst Jørgensen af 1ste Novbr. 1851.
Anmærkning: Vacc: 10de Juli 1826 af Jürgensen.  
Jørgensdatter, Mette (I5343)
 
6087 Wilhelm Julius Hauer-Svendsen, død 13. august 1952, begravet 18. august på Garnison kirkegård af Arnberg.
Cand.pharm, Engvej 5, Rødby 
Hauer-Svendsen, Vilhelm Julius (I1229)
 
6088 Wilhelmine Christine Christensen, født den 13 Maii 1832, døbt den 15de Julii 1832 i Kirken. Uægtefødt.
Faddere: Barnets Moder, Pige Marie Møller, Skoemagersvend Frederik Sieger, Barbeer? Anders Hjort. 
Christensdatter, Wilhelmine Christine (I975)
 
6089 Wilhelmine Frederiksdatter, død 18. December 1913 på Galten Mark, Galten Sogn og Herred, begravet 23. December 1913 på Galten Kirkegaard, Galten Sogn og Herred af Sognepræsten.
Enke efter Husmand og Vejmand Kristian Jensen (Borup) paa Hinge Mark. Fødested: Vissing Mark, Vissing Sogn, Galten Herred. Forældre: Husmand paa Vissing Mark Frederik Pedersen og Hustru Bodil Rasmusdatter. Opholdt sig og døde hos Husmand Peder Jensen Krog paa Galten Mark. 87 Aar gl. 
Frederiksdatter, Wilhelmine (I1615)
 
6090 Wilhelmine Frederiksdatter, ægte født d: 15de og døbt den 16 Maii 1826. Daaben publiceret den 11te October 1826.
Forældre: Huusmand Frederik Pedersen og Hustru Bodild Rasmusdatter. Moderen introduceret den 4de Juni 1826.
Faddere: Baaren af Pigen Gaardmands Thomas Nielsens Datter Marie Kathrine Thomasdatter i Essendrup. fadderne Huusmand Henrik Pedersen i Hadberg, Huusmd: Niels Jensen i Wissing, Ungkarl Morten L... i Wissing, Gaardmand Rasmus Laursens Hustrue Anne Kirstine Jensdatter i Wissing. 
Frederiksdatter, Wilhelmine (I1615)
 
6091 William D Hansen
Livsbegivenhed • Iowa, Death Records, 1904-1951
Navn William D Hansen
Køn Male
Alder 40 years
Fødselsår (Anslået) 1881
Fars navn Christian Hansen
Mors navn Ingeborg Schobor
Ægtefælles navn Marie Hansen
Begivenhedstype Death
Dato for begivenhed 11 June 1921
Sted for begivenhed Iowa, United States
Attestnummer 1203

FindaGrave
https://www.findagrave.com/memorial/94257408/william_dagnes_hansen
William Dagnes Hansen
Birth: 1880 Denmark
Death: 1921 (aged 40–41) USA
Burial: Jacksonville Cemetery
Jacksonville, Shelby County, Iowa, USA
Memorial ID: 94257408 · View Source
Husband of Mary D. (Mathiesen) Hansen
(married 02 Mar 1907 in Harlan, Shelby County, Iowa) 
Dagnæs-Hansen, Julius Vilhelm (I5596)
 
6092 www.slektogdata.no/gravminner/finn-en-grav
Søkeresultater:
Fornavn - Etternavn - Pikenavn - Født - Død - Land - Fylke - Kommune - Gravplass - Felt
Alf Mortensen - født 09.06.1924 - død 03.07.2000 - NOR - Viken - Moss - Rygge - US 
Mortensen, Alf Louis Schultz (I2509)
 
6093 www.slektogdata.no/gravminner/finn-en-grav
Søkeresultater:
Fornavn - Etternavn - Pikenavn - Født - Død - Land - Fylke - Kommune - Gravplass - Felt
Flemming G. Schultz Mortensen - født 09.03.1936 - død 26.12.2004 - NOR - Viken - Moss - Jeløy - M 
Mortensen, Flemming Gerhard Schultz (I2511)
 
6094 Yngste søn Claus Johansen Schultz bosatte sig i Grønninghoved, Vejstrup sogn. Højst sandsynligt har Dorothea været på aftægt hos ham efter ægtefællen Johan Schultz's død. - Johan Schultes, Dorothea (I2919)
 
6095 Yrsa Irene Dal Christensen, født 16 September 1926 i Aalborg, Sankelmarksgade 1B, Budolfi Sogn, døbt 14 November 1926 i Kirken af Stiftsprovst Barsøe.
Faddere: Enkefru Laurette Henriksen, Forældrene. 
Christensen, Yrsa Irene Dal (I2714)
 
6096 Zacharias Jepsen, død den 27de Februar 1824, begravet den 7de Marts 1824.
Jeppe Jensens Søn ved Tinged i Skræm Sogn, 29 Aar gl. 
Jeppesen / Jepsen, Zacharias (I5416)
 
6097 Zander, Jonas Gustaf Wilhelm
Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880
Namn: Zander, Jonas Gustaf Wilhelm
Hemförsamling: Hedvig Eleonora rote 9
Hemort: Rudan Större N:o 19
Kontrakt: Stockholm
Län: Stockholms stad
Födelseår: 1835
Födelseförsamling: Stockholm
Yrke: Medicine doktor
Civilstånd: Gift
Kön: Man
Famstkod: Far/man
Familj nr: 1
Sida: 266
Rad: 1
Upprättad av: Riksarkivet SVAR-Svensk arkivinformation

Om hushållet - Personer i hushållet
Fam. nr 1
Zander, Jonas Gustaf Wilhelm, f. 1835 i Stockholm, Medicine doktor
Hansen, Fanny Agnes Eleonora, f. 1843 i Lübeck, Tyskland
Emil Wilhelm, f. 1867 i Lovö Stockholms län
Oscar Alfred, f. 1868 i Stockholm
Gustaf Viktor, f. 1871 i Stockholm
Henrik Waldemar, f. 1873 i Stockholm
Gustaf Richard, f. 1877 i Stockholm
Agnes Emilia, f. 1870 i Stockholm
Gerda Cecilia, f. 1875 i Stockholm
Fanny Hilma Henrika, f. 1879 i Stockholm 
Familie F851
 
6098 Zeugen (vidner): Oluf Ravn, Simmerstedt, Marie Schultz, Simmerstedt, Jens Petersen, Kastwraa. Schultz, Christian (I2542)
 
6099 Zidsel Mortensdatter, død 24 Maj 1817, begravet 1 Juni 1817.
Gaardmands Enke i Uldbierg. 90 Aar gl. 
Mortensdatter, Zidsel (I4737)
 
6100 Ægte født søn af Forældrene: Smedemester Jochum Peder Lam og Hustru Catterine Marie Bang, 28 Aar gammel. Lam, Jacob (I939)
 

      «Forrige «1 ... 118 119 120 121 122 123 Næste»